Міжнародна сертифікація
Успішність студентів
Перекладач

Моніторинг якості освіти

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КОЗЯТИНСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ”

Н А К А З

 

«26» грудня 2017  р.                                                                                              № 359

 

Про підсумки проведення

директорських контрольних робіт та

успішність за І семестр 2017-18 н.р.

 

В період з 05.12.2017 р. по 16.12.2017 р. в училищі проводились директорські контрольні роботи (ДКР), якими охоплено: з предметів спеціального та загальнотехнічного циклів 1211 учні, з предметів загальноосвітнього циклу 1140 учнів. ДКР проводились в кожній навчальній групі.

Аналіз ДКР показав, що з предметів професійно-технічного та загально-технічного циклів з контрольними роботами справились на середньому рівні – 25%, в минулому році 15%;  достатньому рівні – 60%,  в минулому році 67%;  високому рівні – 16% в минулому році  - 18%.

Якість знань (достатній та високий рівень) з предметів професійно-технічного та загальнотехнічного циклів  становить 75%.

Успішність учнів за І семестр в порівнянні з результатами ДКР показала, що, розбіжність по кожному з рівнів не перевищує 15 %.

Успішність учнів з предметів професійно-технічного циклу складає 100%.

За підсумками І семестру з предметів професійно-теоретичної підготовки мають успішність на початковому рівні лише 4 учні з предметів  „Управління і ТО локомотива”,  1 учень – 2 бали (викладач Пржевальський О.Е.); «Будова електровоза»,  1 учень – 2 бали (викладач Голумбієвський В.В.)

Досить великий відсоток учнів, які опановують предмети професійно-технічного циклу на середньому рівні з предметів: „ЗКЗ” - 51% (викладач Дробіна Т.Л.), „Електрична сигналізаці стрілок” -  35% (викладач  Пиріков О.В.), «Спецтехнологія» - 48% (викладач Білоус В.О.), «Електротехніка» - 39% (викладач Олицька Г.М.).

З предметів загальноосвітнього циклу всі учні, що писали ДКР справились з завданнями:  на початковому рівні – 7%, на середньому рівні – 54%, на достатньому рівні – 34% і на високому рівні – 5%.  Якість знань з предметів загальноосвітнього циклу складає – 39%.

Великий відсоток учнів справились з роботою на початковому рівні з таких предметів:

- “Українська мова ”, Поліщук Т.І. – 29 %;

- “Іноземна мова ”, Рожновська А.П.  – 20 %;

- “Історія України ”, Іванова О.Г. – 18 %.

 

Успішність учнів за І семестр в порівнянні з результатами ДКР показала, що розбіжність по кожному з рівнів не перевищує 15%, але з предметів “Іноземна мова” (викладач Рожновська А.П.) розбіжність складає – 23%,  «Українська мова» (викладач Поліщук Т.І.) розбіжність становить 19%.

Досить великий відсоток учнів, які опановують предмети загальноосвітнього циклу на середньому рівні з предметів: „Всесвітня історія” – 80%  (викладач Іванова О.Г.), «Фізика» - 79% (викладач Олицька Г.М.).

За підсумками І семестра успішність учнів з предметів загальноосвітнього циклу складає 98%, а якість знань (достатній та високий рівень) - 52% в минулому році - 53%.

 

На основі сказаного вище

Н А К А З У Ю :

1.      Викладачам   Пржевальському О.Г. в своїй роботі більше уваги приділяти учням, які опановують  предмети „Управління і ТО локомотива», «Будова електровоза», на початковому рівні, проводити консультації та додаткові заняття; давати таким учням індивідуальні завдання; більше використовувати в своїй роботі різноманітні унаочнення, діючі моделі, макети, стенди;  використовувати в своїй роботі комп’ютерну техніку, електронні посібники.

2.      Викладачам Дробіній Т.Л., Пирікову О.В., Олицькій Г.М., Климчук О.Ф., Івановій О.Г.  в своїй роботі більше уваги приділяти учням, які навчаються на середньому рівні, домогтися покращення якості опанування предметів професійно-технічного циклу на рівні 70-80%

3.      Викладачам загальноосвітніх дисциплін в своїй роботі більше використовувати диференційований підхід до учнів, проводити додаткові заняття та консультації з метою покращення якості навчального процесу; для збільшення інтересу учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу використовувати міжпредметні зв’язки з предметами професійно-технічного циклу. Викладачам урізноманітнювати форми та методи викладання, більше практикувати проведення нестандартних уроків,  в своїй практиці ширше використовувати іноваційні технології навчання.

4.      Заступникам директора Коломійчук О.О., Міськовій М.Г., Рибіцькій А.В. більше відвідувати уроків та надавати методичну допомогу викладачам у роботі.

5.      Учням, які мають заборгованості, ліквідувати дані заборгованості в двотижневий термін з 15.01.2018 року до 27.01.2018 р.
 

Директор                               А.О.Стецюк

 

Проект наказу підготовлено:

Заступник директора з навчальної роботи                                           О.О.Коломійчук

 

Результати навчальних досягень учнів за І семестр 2017-2018 н.р.Спецпредмети Загальноосвітні
Група Кількість П % С % Д % В % П % С % Д % В %
1 105 24 2 8 3 12 19 80

2 8 9 38 13 54

2 110 23 0 0 7 32 16 6811 50 12 50

3 111 30 0 0 0 0 30 10017 57 13 43

4 113 23 2 8 8 35 13 57

2 8 12 52 9 40

5 114 24

3 13 16 66 5 21 3 13 11 46 10 41

6 127 25

2 9 20 83 2 8

13 54 11 46

7 131 30

9 30 21 7020 67 10 33

8 134 25

6 24 19 7620 80 5 20

9 137 25

8 32 17 6816 64 9 36

Середнє 229 4 2 46 20 171 75 7 3 7 3 129 57 92 40

Успішність

98

97
Якість7840Спецпредмети Загальноосвітні
Група Кількість1 202 25

10 40 10 40 5 20 1 4 12 48 11 44 1 4
2 204 31

10 30 21 7020 67 10 33

3 208 25 1 4 8 32 16 64

5 20 13 52 7 28

4 212 22

8 36 13 59 1 5

12 54 9 41 1 5
5 229 27

1 3 18 67 8 30

14 48 14 52

6 230 23

7 32 14 59 2 9 1 4 10 43 12 53

7 235 27

13 42 14 58

2 7 17 63 8 30

8 242 24

11 46 13 54

2 8 18 75 4 17

Середнє 204 1 0 68 33 119 58 16 9 11 5 116 57 75 37 2 1
Успішність

100

95
Якість6738Спецпредмети Загальноосвітні
Група Кількість1 303 24

4 17 17 71 3 12

16 67 8 33

2 307 23 1 4 2 9 19 83 1 4 1 4 11 48 11 48

3 309 24

6 24 16 68 2 84 315 23

3 13 19 83 1 4

6 26 17 74

5 316 26

2 8 23 88 1 4 1 4 14 54 11 42

6 317 25 2 8 5 20 16 64 2 8 2 8 7 28 15 60 1 4
7 19 28

5 17 21 75 2 5

18 64 10 36

8 321 26

4 15 22 8510 38 16 62

9 322 25

6 24 19 668 32 17 68

10 323 27

4 15 18 67 5 18

9 33 17 63 1 4
11 324 24

8 33 15 63 1 4

20 83 4 17

12 333 28

2 7 21 75 5 18

10 35 17 61 1 4
Середнє 303 3 1 51 16 226 75 23 8 4 1 129 47 143 51 3 1
Успішність


99

99
Якість
8352Спецпредмети Загальноосвітні
Група Кількість1 1 31

5 5 26 95

2 18 29

1 3 24 83 4 143 20 30

1 3 23 77 6 204 26 2421 87 3 135 32 2216 73 6 276 36 19

1 5 17 90 1 5Середнє 155

8 5 127 82 20 13Успішність

100Якість95


Спецпредмети Загальноосвітні
Група Кількість1 6 30

3 11 22 81 2 82 25 159 60 6 403 28 2518 72 7 28Середнє 70

3 4 49 70 15 21Успішність

100Якість96
 
Дистанційне