Міжнародна сертифікація
Успішність студентів
Перекладач

Звіт директора КМВПУЗТ

ЗВІТ

директора ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»

Стецюка Андрія Олексійовича

за 2016- 2017 навчальний рік

Організація управління діяльністю училища

Стратегічною метою Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту є забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на міжрегіональному ринку праці, працевлаштування їх за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ. А також здійснення допрофесійної підготовки, пере підготовки та підвищення їх кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Завдання, які ставить суспільство перед закладами освіти, вимагають нового рівня розуміння теорії й практики організації управлінської діяльності в ПТНЗ. В умовах ринкової економіки важливого значення набуває здатність гнучко реагувати на зміни попиту на ринку праці, створювати оптимальні умови для здобуття різних кваліфікаційних і освітніх рівнів у професійних навчальних закладах.

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної  освіти, діяльність училища була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.

Цілісність планування досягалася шляхами дотримання таких вимог: наукового обґрунтування, домінування стратегічного аспекту в плануванні, комплексного планування інновацій, збалансованості, гнучкості, безперервності.

Стратегія розвитку Козятинського МВПУЗТ інноваційна, базується на сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних стандартах ПТО, результатах моніторингу попиту та пропозицій ринку праці стосовно робітничих кадрів.

Вважаю, що основне завдання стратегічного менеджменту полягає, у забезпеченні розвитку училища. Навчальний заклад здійснює кваліфіковану та якісну підготовку фахівців, щоб бути лідером серед інших навчальних закладів.

Робота колективу училища завжди спрямована на вирішення першочергових завдань:

 • виконання плану набору за державним замовленням, сформованого з урахуванням потреб економіки України у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
 • збереження учнівського контингенту;
 • утримання фінансової стабільності;
 • проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів;
 • формування престижності висококваліфікованої робітничої професії;
 • підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій в процесі  теоретичної та професійної підготовки;
 • розширення міжнародних зв’язків та євроінтеграційних процесів.

Тому протягом навчального року колектив працював над удосконаленням матеріально-технічної бази, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників.

Колектив училища в цілому виконав поставлені завдання.

Для реалізації стратегічних напрямків розвитку в статусі вищого професійного училища розвивалась співпраця з Київським електромеханічним коледжем, Конотопським політехнічним технікумом, Львівським та Дніпропетровським технікумом залізничного транспорту,  Київським державним економіко-технологічним університетом транспорту з метою надання учням можливості здобувати ступеневу освіту за спеціальностями, спорідненими з напрямами  підготовки училища, а саме: залізничний транспорт та галузі економіки. Така стратегія  дозволила підняти рейтинг навчального закладу, відкрити нові перспективи для абітурієнтів.

Робота щодо формування учнівського контингенту

План набору учнів на навчання за держзамовленням у 2016 році виконаний в повному обсязі  - 296 учнів (81%).  Станом на 01.09.2016 року контингент учнів становив 1103 чол., з них 849 - на державному замовленні.

На 26.06.2017 року контингент учнів становить 599, з них 509 за державним замовленням. Відповідно до соціального паспорта в 2016-2017 н. р. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 43, напівсиріт – 107, дітей з багатодітних сімей – 167, дітей-інвалідів – 1.

У 2017 році випуск кваліфікованих робітників складає 484 осіб, з них 323 навчалися за кошти державного замовлення. 51 випускник отримує диплом кваліфікованого робітника з відзнакою. 253 учні закінчують навчальний заклад з атестатом про повну загальну середню освіту.

Втрата контингенту за навчальний  рік  становить 18 учнів:

 • по переведенню до іншого навчального закладу в зв’язку  зі зміною місця проживання – 4 чол.,
 • за сімейними обставинами – 4 чол.,
 • з інших причин – 7 чол.,
 • за невиконання навчальних планів та програм – 3 чол.

Формування контингенту учнів в училищі здійснюється з урахуванням потреб регіону в кваліфікованих робітниках відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів.

Навчальний заклад готує кваліфікованих робітників для залізничної галузі за конкурентоспроможними професіями, які мають попит у таких регіонах України, як Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Одеська, Черкаська, Тернопільська та Закарпатська області.

Основним підприємством-замовником кадрів для залізничного транспорту є регіональна філія “Південно-Західна залізниця” публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця”, а також підприємства ВАТ Вінницяобленерго “Козятинські електричні мережі”, МКП ПМ “Козятинтеплоенерго”, ЗАТ “Автотранспортне підприємство №11263”, ПП “Ремонтно-будівельна дільниця-7”, перукарні “Інтер-стиль”, “Шанс”, “Спартак”, ВАТ “Козятинський птахокомбінат”, ТОВ “Гейзер”, ПП “Мотор-сервіс”, АТ "Козятинхліб", а також підприємства  ресторанного господарства (кафе "Баварія", кафе "Сіті-парк”, ресторанний комплекс "Кристал", ТОВ «Прибережний» Херсонської обл.), міжнародна компанія «Інтернобмен» (готельний комплекс Перла_Плаза, м.Приморсько, Болгарія) та інші підприємства, установи, організації різних форм власності  з різних регіонів України.

Крім того, училище здійснює курсову підготовку та перепідготовку з різних професій за направленнями підприємств, організацій та установ.

Працевлаштування випускників

В училищі щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-кваліфікаційного рівня.

Аналіз працевлаштування за статистичними даними показав:

 • 2014 р. - працевлаштовані за професією 631 випускник, що становить 86%  від загальної кількості випускників; 10 осіб перебувають у декретній відпустці, 54 випускники продовжують навчання у ВНЗ, 31 – призвані до служби у Збройних Силах України.
 • 2015 р. - працевлаштовані за професією 537 випускників, що становить 83%  від загальної кількості випускників; 12 осіб перебувають у декретній відпустці, 54 випускники продовжують навчання у ВНЗ, 34 – призвані до служби у Збройних Силах України.

2016 р. - працевлаштовані за професією 497випускників, що становить 82%  від загальної кількості випускників; 54 випускника продовжують навчання у ВНЗ, 23 – призвані до служби у Збройних Силах України,  виїхали за кордон для продовження навчання та працевлаштування - 7 осіб.

Відповідний аналіз свідчить про те, що училище щорічно працевлаштовує випускників (в середньому 84 %) на підприємствах публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця” та на підприємствах різних форм власності.

Питання працевлаштування постійно розглядаються на інструкційних нарадах, нарадах при директорові. На педагогічних радах приймалися рішення щодо вирішення проблем працевлаштування та шляхів його організації. Розроблений план заходів щодо покращення працевлаштування випускників 2016 - 2017 навчального року.

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти. Козятинське МВПУЗТ здійснює професійну підготовку кваліфікованих робітників відповідно до ліцензії серія АЕ № 636308 від 15.04.2015 року  та Витягу з рішення Акредитаційної комісії № 1938- АК від 08.12.2015 року виданих відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про надання освітніх послуг.  Наявне Свідоцтво про Атестацію серія РД № 040892, видане відповідно до рішення ДАК від 20 січня 2017р., протокол № 123 (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2016 р. № 1613).

Станом на 1 вересня 2016 р. було відкрито роботу 8 груп на базі ПТУ – І-го курсу  навчання,  8 груп на базі ТУ; продовжено навчання учнів 12 груп ІІ курсу та  10 груп ІІІ курсу на базі ПТУ, продовжено навчання учнів 4-х груп ІІ курсу на базі ТУ.

Розроблені проекти стандартів направлені до Вінницького обласного навчально-методичного центру та Інституту модернізації та змісту освіти (м. Київ). Стандарти з професій «Машиніст електровоза», «Машиніст тепловоза» прийняті та затверджені наказом МОН №1651 від 22.12. 2017 року.

Розроблені та затверджені робочі тематичні плани з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики з професії «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування».

Розроблені та затверджені робочі тематичні плани з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики з професії «Перукар. Перукар-модельєр», «Слюсар з ремонту автомобілів (на базі повної середньої освіти).

Розроблені та затверджені робочі тематичні плани з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики з професії «Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів. Монтер колій»

Здійснюється підготовка документів для проведення ліцензійної експертизи на  перепідготовку та професійно-технічне навчання випускників за професіями «машиніст тепловоза», «машиніст електровоза», «машиніст електропоїзда» та «машиніст дизель-поїзда».

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 №1/9-394 “Про навчальні плани і програми ПТНЗ у 2016-2017 н.р.” на початку поточного навчального  року були приведені у відповідність навчальні плани з усіх професій для груп на базі неповної середньої освіти в зв'язку із збільшенням кількості годин на вивчення іноземної мови.

Профорієнтаційна та пропагандистська робота щодо престижності статусу кваліфікованого робітника проводиться за допомогою співпраці училища і засобів масової інформації – газетами «РІА-Козятин», «Вісник Козятинщини», «Моє місто», телевізійним каналом «ВДТ». З метою профорієнтації друкувався матеріал про Козятинське МВПУЗТ у «Прикарпаття», довідниках «Абітурієнт - 2016», «Абітурієнт Житомирщини», у «Довіднику вищих та професійних навчальних закладів України», у журналі «Віче». Виготовлялися друковані інформаційні матеріали про училище: проспект «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту», буклет «Чому потрібно навчатися  у нас?», флаєр  «Оголошення про набір учнів на навчання». Також,  наш навчальний заклад є постійним учасником «Ярмарки професій» у

м. Попільня Житомирської області.

Участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності

31 жовтня 2016 року учениця групи № 26 КК/О Мамчур Ніна у складі регіональної команди представників ПТНЗ Вінницької області взяла участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності  «WORLDSKILLS UKRAINE» за професійною компетенцією кондитерське мистецтво. За результатами підсумків Мамчур Ніна була нагороджена Грамотою за участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» , а також отримала нагороду за здобуте ІІІ місце (бронзову медаль) у ІІ Міжнародному кулінарному фестивалі «BESTCookFEST-2016» з компетенції кондитерське мистецтво (номінація «Святковий торт») .

19 квітня 2016 року на базі училища розпочався III етап першого Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Помічник машиніста електровоза». Заявки на участь у конкурсі надійшли від 10 областей та м. Києва. Учень групи № 304 Тарас Булій посів друге місце та був нагороджений  Дипломом II ступеня та цінним подарунком.

15 березня 2017 року у м. Вінниця в студії краси «Естель» відбувся другий тур Чемпіонату України з колористики «Естель колор», організований творчим колективом компанії «Естель» та Київською Академією перукарського мистецтва. Від Козятинського МВПУЗТ у конкурсі брали участь учні групи №337 Ліщук Таміла, Джус Анна та Франчук Наташа (керівник: майстер в/н Григорук А. Г.).

03 березня 2017 року ТОВ «Сігнет-Центр» с. Андрушки, Попільнянського р-ну, Житомирської області проводив семінар на тему: «Сучасні тенденції у технології приготування страв». У заході брали участь керівники та працівники агрофірми. Майстри виробничого навчання Козятинського МВПУЗТ Баланцева Т.М та Прилуцька О.В. провели майстер-класи для учасників семінару.

23 березня 2017 р. учениця групи №26 «Кухар. Кондитер. Офіціант» Мамчур Ніна (майстер в/ - Прилуцька О.В.). брала участь в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Кондитер». За підсумками конкурсу наша учениця зайняла V-те місце серед 20 учасників.

29 березня 2017 р. в ІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії «Перукар» взяла участь учениця групи №337 Франчук Наталія (майстер в/н Григорук Анна Георгіївна), яка за результатами двох турів зайняла ІІ місце.

25 березня 2017 р. у м. Вінниця проводився ІІІ Міжрегіональний чемпіонат України з перукарської майстерності «VIN DAY ART», організований ГО «Спілка майстрів краси України» за підтримки депутата Вінницької обласної Ради Станіславенко Людмили та Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, в якому взяли участь учні групи №216 Сидоренко Н. і Гредасова Л. (модель) (майстер в/н - Бабійчук І. М.). Учнівська робота відмічена спеціалістами «Спілки майстрів краси України».

14 квітня 2016 р. майстер в/н Козятинського МВПУЗТ Баланцева Т.М. була учасником Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару «Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства», який проходив на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України.

13 травня 2016 року заступник директора з МР Міськова М.Г. на всеукраїнській нараді при Міністерстві освіти і науки України з питань створення електронних підручників для навчальних закладів висвітлювала багаторічний досвід роботи колективу училища в даному напрямку.

Також наші учні не тільки гарно навчаються, а й з користю проводять позаурочний час, займаючись у гуртках за інтересами, та спортивних секціях, залучаються до науково-дослідницької роботи.

-           Учень групи № 304 Поліщук Богдан був учасником Всеукраїнської науково-технічної виставки - конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» з дослідницьким проектом «Пристрій для дистанційного поливу кімнатних рослин» та учень групи № 304 Дяк Богдан - Шостого Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» з проектом «Підвищення ефективності праці робітників цехів шляхом підбору кольорової гами інтер’єру приміщень» (керівник Скриннікова О.Г.).

Участь у Всеукраїнських конкурсах дитячої творчості і мають такі результати:

-   всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»  - І місце – Ільчук Микола  (керівник Українець В.М.);

-   всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» - ІІІ місце – Шендрик Юлія;

-   Всеукраїнська виставки-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» - ІІ місце – Шендрик Юлія; ІІ місце -  Остапенко Тамара, Маковій Вікторія  (керівник Плисак Т.М.) ІІ місце – Німачук Іванна (керівник Булатецька Н.В.);

-   обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» - ІІ місце – Шендрик Юлія; ІІ місце -  Остапенко Тамара, Маковій Вікторія  (керівник Плисак Т.М.) ІІ місце – Німачук Іванна (керівник Булатецька Н.В.);

-   обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина - Україна» за напрямком «З попелу забуття» - І місце – Дулецький Андрій, ІІ місце – Гилюк Мар’яна  (керівник Іванова О.Г.);

-   обласний етап ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» на тему: «Гуртуймося, Братове-Українці! Лиш через терни шлях веде до зір» - подяка – Ковальчук Ліна, Гилюк Мар’яна  (керівник Панчук А.Ф.)

-   обласний літературно-краєзнавчий конкурс «Золота спадщина Поділля» - подяка – Андрощук Катерина (керівник Поліщук Т.І.);

-   обласний етап Міжнародного українсько-литовського конкурсу малюнків «Здай кров заради життя» - І місце – Шелест Євген

- обласний етап виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» І місце – Ільчук Микола (керівник Українець В.М.), ІІ місце – Лук’янчук Надія (керівник Павлюк О.М.), ІІ місце - Макарчук Павло, Мацько Ігор (керівник Темнюк С.О.).

-   обласна виставка-конкурс великодніх композицій «Писанковий розмай» - І місце – Нуждак Світлана (керівник Павлюк О.М), ІІ місце – Гирак Анастасія (керівник Біньковська Н.А.).

Високими нагородами знову були відзначені учні гуртків художньої самодіяльної творчості. Міністерством освіти і науки України танцювальній студії «Колорит» було присвоєно звання «Зразковий художній колектив». В обласних конкурсах учні здобули такі результати:

-        обласний конкурс патріотичної пісні «Ти будеш вічно жити, Україно!» - дует «Гармонія» - І місце, ІІ місце – Стрекозова Ангеліна (керівник Радько М.М.);

-        обласний фестиваль-огляд  художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ  «Подільські зорі» на тему: «Україна – це я, Україна – це ти!» - гран-прі танцювальна студія «Колорит» (керівник Радько Н.Р.), ІІ місце – ВІА «Dreamers» (керівник Радько М.М.), ІІ місце – літературно-драматичний гурток «Епілог» (керівник Радько Н.Р.), ІІІ місце – дует «Гармонія» (керівник Радько М.М.);

-        обласний етап Всеукраїнського фестивалю "Молодь обирає здоров'я" – диплом– команда «Колорит».

- обласний конкурс юних журналістів «молоде перо - 2016» - ІІІ місце– Ходюк Олександр (керівник Ходюк Н.В.), ІІІ місце – Олексюк Анастасія (керівник Іванова О.Г.).

- обласний музичний проект «Моя Україно, ти гордість моя!» - дипломи: Ярослав Давидюк та танцювальна студія «Колорит» (керівник Радько Н.Р.)

- обласна пошуково-дослідницька експедиція «Моя країна – незалежна Україна» - диплом ІІІ ступеня – Березовський Роман. (керівник Іванова О.Г.)

- участь у регіональному фестивалі учнівської технічної творчості «Творча молодь Вінниччини», травень  2016 року.

Протягом 2017 року брали участь у:

-         Проект в номінації  «Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику» з теми «Розробка електронної бази даних працівників Козятинського МВПУЗТ» був представлений на Восьмому Міжнародному форумі "Інноватика в сучасній освіті», який проходив з 25 по 27 жовтня в м. Києві, і був організований Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, компанією «Виставковий світ» Проект розроблявся спільною творчою групою, до складу якої увійшли Міськова Г.Г., Савчук Т.П., Римша Д.О., Замкова О.О. Навчальний заклад навчальний заклад був нагороджений Дипломом Лауреата конкурсу І-го  ступеню  та Золотою медаллю.

Відповідно до плану Навчально-методичного центру ПТО у Вінницькій області педагогічний колектив училища брали участь вебінарах відповідно до напрямку. А саме: «Педагогічне проектування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника», «Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті», «використання сучасних дидактичних засобів навчання під час викладання загальноосвітніх предметів в ПТНЗ», «Особливості розробка і впровадження ДС ПТО на модульно-компетентнісній основі», в обласних семінарах викладачів української мови та літератури (Поліщук Т.І.), викладачів хімії та біології (Заїчко Н.А., Тривальська Г.М.), а також у конференціях  (в рамках програми «корпорація «Парус»») (Туржанська Є.В., Кубайчук Л.М.)

Учні училища залучаються до науково-дослідницької роботи. Так учениця групи № 202 Гуменюк Олеся взяла участь у Всеукраїнському  біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2017» з дослідницьким проектом «Спінер – іграшка-антистрес чи прихована небезпека?» (керівник Заїчко Н.А.)

Крім цього, учні училища беруть участь у міжнародних, Всеукраїнських , обласних конкурсах дитячої творчості і мають такі результати:

- Міжнародний симпозіум-конкурс «Об’єднання через різноманіття – Зимові звичаї та традиції» - диплом учасника – Ходюк Олександр (керівник Ходюк Н.В.)

- Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні «Різдвяна зіронька 2017»

- Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина - Україна» за напрямком «З попелу забуття» - ІІ місце - Крот Діана, ІІІ місце – Гуменюк Аліна (керівник Іванова О.Г.)

- обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» - І місце – Дибський Богдан (керівник Савчук Т.М.); ІІ місце -  Остапенко Тамара (керівник Плисак Т.М.) ІІ місце – Дудюк Марина (керівник Павлюк О.М.);

-   обласний етап ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» - диплом учасника – Олексюк Ірина, Гуменюк Олеся, Вигівська Ольга  (керівник Іванова О.Г.)

- обласний етап виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» ІІІ місце – Чайка Віктор (керівник Павлюк О.М.),

- обласний фестиваль-огляд  художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ  «Подільські зорі» на тему: «Мистецтво народів світу» - гран-прі танцювальна студія «Колорит» (керівник Радько Н.Р.), І місце – ВІА «Dreamers» (керівник Радько М.М.), І місце – Давидюк Ярослав (керівник Радько М.М..), ІІ місце – дует «Гармонія» (керівник Радько М.М.); І місце – тріо «Камертон» (керівник М.М.)

-        обласний етап Всеукраїнського фестивалю "Молодь обирає здоров'я" – диплом учасника – команда «Колорит» (керівник Радько Н.Р.)

- обласний конкурс юних журналістів «молоде перо - 2017» - ІІІ місце –  Яремчук Олеся (керівник Панчук А.Ф.).

- Обласний конкурс історичного есе «М.С. Грушевський: життя, окрилене ідеєю» - І місце – Деревянкіна Любов (керівник Біньковська Н.А.), диплом учасника – Крот Діана (керівник Іванова О.Г.)

- Відкритий регіональний творчий конкурс учнівської і студентської молоді «Слово у душі – душа у слові» - сертифікат учасника: Ковальчук Ліна, Чумак Аліна, Олексюк Ірина, Яремчук Олеся (керівник Панчук А.Ф.), Павленко Яна (керівник ЛДзецюк Т.В.),  Павлюк Даря (керівник Григорук Н.М.)

- IV обласний конкурс медіа загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти – диплом учасника - Гаврих Ольга, Крот Діана, Терещук Катерина (керівник Іванова О.Г.)

- Всеукраїнський конкурс для учнів та студентів «Україна та НАТО: сучасний погляд Української молоді» - диплом учасника – Ходюк Олександр (керівник Ходюк Н.В.)

- IV Всеукраїнський конкурс есе «Я - європеєць» - диплом учасника – Токар Ліна (керівник Паняук А.Ф.)

- Обласна виставка плакатів «Вітаємо з Днем Захисника України!» - участь – Онопа Аліна (керівник Савчук Т.П.)

- Обласна виставка вітальних газет до 8 Березня – участь - Бобер Ірина, Баранівська Оксана (керівник Кубайчук Л.М.)

- Регіональний фестиваль «Творча молодь Вінниччини» - участь – колектив «Колорит» (керівник Радько Н.Р.), роботи учнів гуртків «Дивосвіт» (керівник Павлюк О.М.), «Контактник» (керівник Українець В.М.), «Локомотивного господарства» (керівник Швець В.В.)

- Обласний молодіжний фестиваль «Будь молодим – живи активно!»  - участь – Терещук Катерина, Крот Діана (керівник Осіпчук Л.В.

На Міжнародному форумі, який проходив у Києві, «Науковці та освітяни України в ім'я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства» відзначили кращих представників науки та освіти  нагородами та грамотами. За значні здобутки  у освітянській сфері директор училища Стецюк А.О. був нагороджений медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки»,  а очолюваний ним навчальний заклад занесений у інформаційно-наукове видання «Науковці та освітяни України».

Участь у Восьмому Міжнародному форумі "Інноватика в сучасній освіті"та Четвертій міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» , які проходили з 25 по 27 жовтня в м. Києві. Було представлено проект в номінації «Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику» з теми «Розробка електронної бази даних працівників Козятинського МВПУЗТ»

 

Отже, вище перераховані результати є гарним підсумком роботи усього колективу училища у напрямі розвитку творчих здібностей наших учнів.

Комплексне методичне забезпечення професій постійно поновлюється. У навчальному процесі активно використовуються інноваційні методи навчання.

Для удосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу в училищі розроблено та створено комплекти навчально-методичної документації й засобів навчання, необхідних для повного та якісного навчання в професійно-технічному навчальному закладі з певних професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу. Викладачі та майстри виробничого навчання працюють над поповненням комплексного методичного забезпечення навчального процесу. Здійснюється систематизація паспортів комплексного методичного забезпечення, які поповнюються дидактичними матеріалами  та засобами навчання.

Ведеться робота з розробки методичних посібників та методичних рекомендацій. У навчальному процесі використовуються авторські програмні засоби навчального призначення для ПТНЗ з предметів “Будова, ремонт та експлуатація контактної мережі” та  “Будова, ремонт та експлуатація електровоза”,  а також електронний засіб з виробничого навчання для професії “Провідник пасажирських вагонів”, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України; а також посібник з предмета “Організація пасажирських перевезень” та програмний засіб навчального призначення “Основи інформатики та апаратно-програмного забезпечення персонального комп’ютера” - погодження Міністерства освіти і науки України. Електронний засіб навчального призначення для ПТНЗ «Будова та ремонт тепловоза», розроблений в рамках Асоціації залізничних училищ України,  у грудні 2014 року отримав Гриф Міністерства освіти і науки України.

Завдяки наявному сучасному мультимедійному обладнанню в навчальному закладі створений освітній портал, що функціонує в локальній мережі INTRANET і забезпечує інформаційну підтримку педагогічних працівників та навчальної діяльності учнів, а також використовується в управлінні навчальним процесом. Електронна бібліотека освітнього порталу навчального закладу на 83% заповнена необхідною літературою та постійно поповнюється новими виданнями. Використання електронних підручників, методичних та довідкових матеріалів, розміщених на сторінках освітнього порталу училища, дає змогу учням самостійно опановувати навчальний матеріал та отримувати необхідну інформацію для підготовки до занять, дозволяє впроваджувати проектні методи під час практичного і теоретичного навчання.

На сайті училища систематично оновлюється інформація щодо навчальних досягнень учнів в електронному щоденнику, на якому висвітлюються оцінки учнів із виробничого навчання та спеціальних предметів за півріччя та рік.

На основі сайта нашого училища з використанням хмарних технологій працює учнівська платформа, доступ до якої можна отримати навіть із смартфона, планшета в будь-якому місці, де є Інтернет. На сторінках цієї платформи можна знайти багато цікавої та корисної інформації, зокрема:  відео, анімації, схеми, підручники в електронному вигляді, робочі програми, тематичні плани та календарно-тематичні плани, лекції, презентації, лабораторно-практичні роботи, інструкційно-технологічні карти та багато іншого додаткового дидактичного матеріалу. Будь-який навчальний матеріал  із платформи можна не тільки опрацювати on-line, але й роздрукувати, зберегти на смартфоні, планшеті або флешці.

Участь у виставках, конкурсах

Педагогічні працівники училища, що працюють у складі творчих груп, брали активну участь у роботі обласних, всеукраїнських та міжнародних семінарів та виставок. А саме:

Участь у Восьмому Міжнародному форумі "Інноватика в сучасній освіті"та Четвертій міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» , які проходили з 25 по 27 жовтня 2016 р. в м. Києві. Було представлено проект в номінації «Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику» з теми «Розробка електронної бази даних працівників Козятинського МВПУЗТ». Проект розроблявся під патронатом директора Стецюка А.О. Керівники проекту: заст. директора з МР Міськова М.Г. та інженер-електронник Римша Д.О., учасники проекту – майстер в/н Савчук Т.П., інспектор відділу кадрів Замкова О.О., а також майстри в/ навчання за професією «Оператор комп’ютерного набору». Журі конкурсу високо оцінило проектну роботу творчої групи училища і навчальний заклад був нагороджений Дипломом Лауреата конкурсу І-го  ступеню та Золотою медаллю.

У 2017 році на базі Технікуму зв’язку та комунікацій імені Іполіта Цегельського (Польща) в рамках міжнародної Асоціації «Освіта без кордонів» відбулась зустріч керівників навчальних закладів шести країн. Під час зустрічі була підписана угода про партнерську співпрацю навчальних закладів в рамках міжнародної Асоціації. Учасниками зустрічі розроблений план заходів на 2017 рік. А саме:

в березні 2017 року – участь у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади -2017», яка буде проходити в м. Києві (Україна);

-         квітень 2017 року у Вільнюському училищі залізничного транспорту провести IV Міжнародний конкурс професійної майстерності серед учнів з професій «Помічник машиніста тепловоза, електровоза» та «Логістичні перевезення».

-         в червні 2017 року – проведення на базі Технікуму зв’язку та комунікацій ім. І. Цегельського м.Познані (Польща) олімпіади з інформаційних технологій серед учнів вище вказаних навчальних закладів;

Участь у Дев’ятій Міжнародній виставці"Інноватика в сучасній освіті"та Шостій міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» , які проходили з 24 по 26 жовтня 2017 р. в м. Києві. Було представлено проект в номінації номінації  «Нова професійно-технічна освіта в контекстієвроінтеграційного руху України» з теми «Інновації в організації навчальної діяльності в контексті міжнародної співпраці училища із закордонними партнерами». Проект розроблявся під патронатом директора Стецюка А.О. Керівники проекту: заст. директора з МР Міськова М.Г. та інженер-електронник Римша Д.О., учасники проекту – майстер в/н Савчук Т.П., викладач англійської мови Рожновська А.П., викладач спецпредметів за професією «Оператор комп’ютерного набору» Прокопчук В.В. Для вищих навчальних закладів відбувся КОНКУРС на отримання ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» в номінації «Електронний освітній ресурс», на участь у якому училище представило електронний засіб навчального призначення «Будова та ремонт електровоза». Уперше ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» друге серед ПТНЗ України отримало високу нагороду журі ЛАУРЕАТУ КОНКУРСУ «Видатні науково-практичні досягнення в освіті».

25 жовтня 2017 року в рамках виставки Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України проводили круглий стіл за темою «Ігрові і симуляційні технології формування ключових компетенцій фахівців у сучасному освітньому просторі України», на якій досвідом роботи  та використання ІКТ в навчальному процесі з доповіддю на тему «Інновації в діяльності ПТНЗ з розробки та застосування інформаційних технологій в навчально-виробничому процесі» виступив директор училища Стецюк А.О. Андрій Олексійович поділився з освітянською спільнотою досвідом роботи педагогів начального закладу над розробкою програм-симуляторів. І розказав про організацію навчально-виробничого процесу учнів з професії «Помічник машиніста електровоза, тепловоза» з використання «ZD симулятора-тренажера керування локомотивом та усунення несправностей».

Участь у Міжнародних   науково-практичних  Інтернет-семінарах

14 квітня 2016 р. майстер в/н Козятинського МВПУЗТ Баланцева Т.М. була учасником Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару «Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства», який проходив на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України.

13 травня 2016 року заступник директора з МР Міськова М.Г. на всеукраїнській нараді при Міністерстві освіти і науки України з питань створення електронних підручників для навчальних закладів висвітлювала багаторічний досвід роботи колективу училища в даному напрямку.

Кадрове забезпечення

Постійна увага приділялась питанням підбору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, роботі з кадровим резервом.

Навчальний процес у Козятинському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту забезпечується 90 педагогічними працівниками, в тому числі:

 • майстрів виробничого навчання –35;
 • викладачів професійно-теоретичної підготовки – 12;
 • викладачів загально-технічної підготовки – 4;
 • викладачів загальноосвітніх предметів - 19;
 • викладачів фізичної підготовки – 4;
 • вихователів - 4.

Якісний склад педагогічного персоналу МВПУЗТ м. Козятина: 8 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання “Майстер виробничого навчання І категорії”, 8 – “Майстер виробничого навчання ІІ категорії”.

Серед викладацького складу присвоєно педагогічні звання: 7 – «Викладач - методист», 8 – “Старший викладач”.

Педагогічні працівники відповідають займаним посадам, рівню кваліфікаційних характеристик, розроблених у відповідності до типових та спрямованих до реальних умов.

Щорічно, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 930  від 06.10.2010 р., із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011 р. та наказом МОН України №1135 від 08.08.2013 р., та графіка проведення атестації на 5 років, проводилась атестація педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації педагогічні працівники проходять за планом раз на 5 років, відповідно до графіка, затвердженого директором училища.

Покращення  матеріально-технічної бази

Матеріально-технічна база училища включає:

-        навчальний корпус на 1920 учнівських місць загальною площею 12000 м2, навчальною 10442 м2;, який складається з 4-х поверхового навчального комплексу та 2-х поверхового соціально-побутового корпусу, з’єднаних між собою за допомогою переходу, навчально-виробничих майстерень;

-        в соціально-побутовому корпусі розміщені :

 • Ø актова зала на 624 посадочних місця загальною площею 418,4 м2;
 • Ø зала для проведення конференцій, бібліотека та читальна зала з книжковим фондом 51457 примірників загальною площею 375 м2;
 • Ø спортивна зала загальною площею 614 м2, гімнастична зала загальною площею 152 м2;
 • Ø стадіон – 2 га;
 • Ø їдальня на 340 посадочних місць загальною площею 692,8 м2;
 • медпункт.

Для проведення занять з виробничого навчання створені навчально-виробничі майстерні, полігони та лабораторії; навчально-виробничі майстерні загальною площею 1827 м2, навчальною площею 1266 м2.

МВПУ залізничного транспорту має два гуртожитки на 600 місць загальною площею 3889 м2, а також спорткомплекс із стадіоном та спортивним майданчиком.

Комплекс навчального закладу задовольняє всі вимоги для підготовки робітників залізничних професій, будівельних та масових професій. Навчальна площа на одного учня становить 2,4 м2, навчально-виробничої майстерні – 5 м2 ,що відповідає нормам.

Всі вищезазначені приміщення обладнані згідно з нормами і відповідають сучасним вимогам.

Санітарно-технічний стан усіх приміщень і споруд навчального закладу відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.

Бібліотека забезпечена науковою, навчальною, довідниковою літературою, інформаційним матеріалом, періодичними виданнями. Електронна бібліотека освітнього порталу навчального закладу на 70 % заповнена необхідною літературою та постійно поповнюється новими виданнями.

Кабінети спеціальних дисциплін, майстерні, лабораторії, навчальні полігони оснащені роздатковим та дидактичним матеріалами, підручниками, таблицями, стендами; розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення.

Для проведення практичного та теоретичного навчання в училищі створена комплексна навчально-матеріальна база:

- кабінетів    50  ( в тому числі кабінетів спеціальних дисциплін 28), їх оснащення становить 94 %;

- навчально-виробничих майстерень  - 23,  в тому числі майстерень-лабораторій – 6, їх оснащення - 94 %; обладнано 5 полігонів, які оснащені відповідним  обладнанням, інструментами, матеріалами на 93 %.

Усі адміністративні і навчальні приміщення училища обладнанні сучасною технікою, мають у наявності потужні комп’ютери і навчальне обладнання, офісну техніку (копіювальних апаратів різних потужностей – 5 шт.), що дозволяє проводити не тільки навчальний процес, а й проводити різнопланові факультативні заняття, тиражувати необхідні методичні посібники та рекомендації для учнів.

Вся плануюча та звітна документація, методичні напрацювання колективу, інформативні матеріали зберігаються на платформі знань, яка під’єднана до сайту училища. В навчальному закладі також функціонує локальна мережа INTRANET і забезпечує інформаційну підтримку педагогічних працівників та навчання учнів.

Електронна бібліотека освітнього порталу навчального закладу на 85% заповнена необхідною літературою.

В освітньому порталі Козятинського МВПУЗТ розміщені всі електронні засоби навчального призначення, розроблені і апробовані майстрами виробничого навчання та викладачами.

В навчальному процесі використовуються ресурси Інтернет. 92 % всіх комп’ютерів локальної мережі училища підключені до глобальної мережі Інтернет.

Навчальний заклад користується послугами трьох провайдерів, які забезпечують йому провідниковий і безпровідниковий доступ до мережі Інтернет.

Послугами провайдера «Укртелеком», а саме технологією ADSL, користуються представники адміністрації навчального закладу. Ресурсами Інтернет за технологією ADSL учні можуть користуватися у бібліотеці училища.

Ресурсами Інтернет за технологією Wi-Fi учні при бажані можуть користуватися під час уроків та у гуртожитках училища. Необхідні точки доступу організовані як в чоловічому, так і жіночому гуртожитках, що забезпечує доступ до глобальної мережі і з читального залу, і з кімнат, де проживають учні.

З метою пропаганди творчих досягнень педагогічних та учнівських колективів у інноваційному розвитку освіти України в училищі працюють творчі групи, які регулярно представляють роботи на виставках різних рівнів. Наше училище стало постійним учасником Всеукраїнських виставок та міжнародних виставок “Сучасна освіта в Україні”.

В училищі обладнано 5 комп’ютерних лабораторій, 2 мультимедійних кабінети. На балансі МВПУЗТ знаходиться 180 персональних комп’ютерів, 90% із яких підключені до глобальної мережі INTERNET. 1 комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет знаходиться в жіночому гуртожитку, методичному кабінеті, 1 комп’ютер (для загального користування з підключенням до Інтернету) – в коридорі адміністративного поверху училища.   В навчальному закладі 75% навчальних кабінетів та лабораторій оснащені ПК, з них 36 % - системою “ПК+телевізор”.

Одна із двох камер під’єднана до комп’ютера директора училища, а інша використовується з метою безперервної зйомки подій на території навчального закладу. Дані комп’ютери керуються серверною програмою NET SUPPORT (комп’ютери викладачів – клієнти, комп’ютер керівника навчального закладу – сервер).

В навчальному корпусі для інформування учнів та педагогічного колективу використовується система “ПК + 42-дюймовий рідкокристалічний телевізор”, за допомогою якої здійснюється привітання з різноманітними святами, повідомлюються результати загальноучилищних, обласних конкурсів та олімпіад, спортивних змагань.

Міжнародна співпраця

Відповідно до заключених угод наш навчальний заклад активно співпрацює з навчальними закладами, які входять до Північної секції міжнародної асоціації «Освіта без кордонів», а саме: з Доправною Академією

м. Тренчин (Словаччина) (директор – Ян Ліптак), Сілламяеським професійним училищем (Естонія) (директор – Інна Назарова), технікумом зв’язку ім. Іполита  Сегельського в м. Познань (Польща) (директор – Ришард Писса), Бельцьким технічним коледжем залізничного транспорту (Молдова) (директор – Олександр Бєляков), Транспортним коледжем м. Кишинів (Молдова) (директор - Борис Русу).

Міжнародна  співпраця між Козятинським МВПУЗТ та Доправною академією у Словаччині дає можливість здійснювати постійні культурні обміни між учнями.

Відповідно до укладених Познанських угод з 1 по 5 червня 2016р. в польському місті Познань вперше відбувся Міжнародний конкурс із інформаційних технологій (ICSC) на базі Технікуму комунікацій ім. Іполита Сегельського. В конкурсі взяли участь учні партнерських професійних навчальних закладів з України, Польщі, Литви, Молдови,Словаччини, Грузії, Естонії, Хорватії, Німеччини, Фінляндії та Угорщини.

Україну представляли наші учні Полонський Вадим та Войтюк Олександр. Наші учні показали високі результати та вибороли почесне 3 місце серед 11 країн-учасників.

Відповідно до Познанської угоди та на виконання Плану спільних заходів між партнерськими навчальними закладами Польщі, Словаччини, Молдови, Латвії, Естонії, Білорусі, Литви та України 11-12 квітня 2017 року у Вільнюському училищі залізничного транспорту проводився IV Міжнародний конкурс професійної майстерності серед учнів з професій «Помічник машиніста тепловоза, електровоза» та «Логістичні перевезення». Учень групи №28 Скотенянець Максим достойно показав свої знання з професії «Помічник машиніста, електровоза, тепловоза» і виборов ІІІ місце.

Відповідно до укладених Познанських угод з 1 по 04 червня 2017р. в польському місті Познань відбувся ІІ Міжнародний конкурс із інформаційних технологій (ICSC) на базі Технікуму комунікацій ім. Іполита Сегельського. В конкурсі взяли участь учні партнерських професійних навчальних закладів з України, Польщі, Литви, Молдови,Словаччини, Грузії, Естонії, Хорватії, Німеччини, Фінляндії та Угорщини. Україну представляли наші учні учні Воронін Євген (гр.№223) та Прилуцький Денис (гр.№129). Наші учні показали високі результати та були нагороджені Дипломами організаторів конкурсу.

Під час перебування нашої делегації у польському місті Познань на першому та другому Міжнародних конкурсах із інформаційних технологій (ICSC) на базі Технікуму комунікацій ім. Іполита Сегельського.  учням була організована екскурсія до середньовічного міста Торунь, де вони познайомилися з архітектурою та побутом першої столиці Речі Посполитої.

Також відбулася поїздка учнів до Словаччини для обміну досвідом з Тренчинською доправною академією в рамках міжнародної програми «Освіта без кордонів».

 

Підписання угоди про співпрацю між Козятинським МВПУЗТ і Вільнюським училищем залізничного транспорту та комерційних послуг

16 березня 2016 р. Козятинське МВПУЗТ приймало гостей. Відповідно до Познанської угоди, підписаної 13 листопада 2015 року, для участі у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2016» в училище завітали колеги-іноземці:

-    заступник директора з виховної роботи Доправної академії м. Тренчин (Словаччина) Ева Михалцова,

-    директор Технікуму зв’язку ім. І. Сегельського в м. Познань (Польща) Ришард Писса,

-    директор Бєльцького технічного коледжу залізничного транспорту (Молдова) Олександр Бєляков та

-    заступник директора з виробничої роботи вищевказаного навчального закладу Жан Шевчук,

-    директор Вільнюського училища залізничного транспорту та комерційних послуг (Литва) Яронімас Мікіпаравічус.

А 17 березня відбулася урочиста подія для учнів і працівників Козятинського МВПУЗТ: директорами училищ Стецюком Андрієм Олексійовичем та Яронімасом Мікіпаравічусом була підписана угода про співпрацю між Козятинським МВПУЗТ (Україна) та Вільнюським училищем залізничного транспорту та комерційних послуг (Литва).

Робота у складі «Об’єднання педагогів навчальних закладів України залізничного профілю»

Відповідно до виконання плану Познанської угоди, 10-12 листопада 2016р. у Доправній академії м. Тренчин (Словаччина) відбулася Міжнародна учнівська олімпіада з англійської мови.  У ній взяли участь учні з одинадцяти навчальних  закладів  Європи: України,  Польщі, Молдови, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Угорщини, Словаччини. Україну представляла делегація  Козятинського МВПУЗТ на чолі з директором Стецюком А.О. До складу делегації увійшли заступник  директора Осіпчук Л.В., вчитель англійської мови Рожновська А.П. та учнів-учасників: Маслюк Анастасії (гр.№207), Полонського Вадима (гр.№ 327).

Відповідно до угоди між Козятинським МВПУЗТ та Доправною академією у місті Тренчин (Словаччина) про обмін учнями для навчання за ступеневою освітою щороку двоє випускників нашого училища навчаються у Доправній академії м. Тренчин на 4-му курсі за професією «Комерційний працівник. Транспортний логіст».

В червні 2016р. відповідно до укладених Познанських угод в польському місті Познань  відбулася нарада директорів навчальних закладів про виконання спільного плану міжнародної співпраці на 2016 рік та узгодження подальшої спільної роботи: у вересні  - проведення турніру з міні-футболу на базі Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту (Україна); у жовтні – науково-практична конференція у Бельцькому коледжі залізничного транспорту (Молдова); у листопаді – олімпіада з англійської мови у Доправній академії м. Тренчин (Словаччина); у грудні – науково-практична конференція на тему: «Перевезення особливо небезпечних вантажів залізницями Європейського союзу» у Кутаїському професійному училищі (Грузія).

Предметом договору винесені питання:

- ознайомлення з новими інформаційними технологіями, новими комп'ютерними програмами, які впроваджуються в освітній процес;

-      обмін досвідом в області використання передових технологій, пов'язаних з ремонтом і експлуатацією об'єктів залізничного транспорту;

-      аналіз і узагальнення досвіду, накопиченого в області підготовки фахівців для залізничного транспорту та сфери послуг;

-      спільні розробки навчально-методичних матеріалів, їх публікація;

-     організація і реалізація міжнародних проектів, семінарів і конференцій з обміну інноваціями та інформацією щодо ефективного управління навчальним процесом;

-      спільна участь у виставках, конференціях, семінарах, симпозіумах;

-      обмін делегаціями педагогів і учнів навчальних закладів з метою вивчення досвіду з організації та здійснення освітнього і виховного процесів.

14 березня 2017 р. Козятинське МВПУЗТ приймало гостей. Відповідно до Познанської угоди, підписаної 13 листопада 2015 року, для участі у Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017» в училище завітали колеги-іноземці, а саме: заступник директора з економічних питань Доправної академії м. Тренчин (Словаччина) Радко Фабік, директор Бєльцького технічного коледжу залізничного транспорту (Молдова) Олександр Бєляков та завідуюча кафедри ІКТ вищевказаного навчального закладу Василос Карина, заступник директор Вільнюського училища залізничного транспорту та комерційних послуг (Литва) Яронімас Мікіпаравічус, заступник директора школи «Оранті» м.Кутаїсі (Грузія) Автанділ Осадзе та викладач комунального коледжу «Іберика» м.Кутаїсі (Грузія).

Предметом договору винесені питання:

- ознайомлення з новими інформаційними технологіями, новими комп'ютерними програмами, які впроваджуються в освітній процес;

-      обмін досвідом в області використання передових технологій, пов'язаних з ремонтом і експлуатацією об'єктів залізничного транспорту;

-      аналіз і узагальнення досвіду, накопиченого в області підготовки фахівців для залізничного транспорту та сфери послуг;

-      спільні розробки навчально-методичних матеріалів, їх публікація;

-     організація і реалізація міжнародних проектів, семінарів і конференцій з обміну інноваціями та інформацією щодо ефективного управління навчальним процесом;

-      спільна участь у виставках, конференціях, семінарах, симпозіумах;

-      обмін делегаціями педагогів і учнів навчальних закладів з метою вивчення досвіду з організації та здійснення освітнього і виховного процесів.

А 15 березня 2017 р. відбулася урочиста подія для учнів і працівників Козятинського МВПУЗТ: директорами училищ Стецюком Андрієм Олексійовичем та Автанділом Осадзе була підписана угода про співпрацю між Козятинським МВПУЗТ (Україна) та школою «Оранті» м.Кутаїсі (Грузія).

02 червня 2017 р. директор Козятинського МВПУЗТ взяв участь у Міжнародній конференції на тему «Підвищення якості освіти професійно-технічних навчальних закладів за рахунок залучення роботодавців в процес адаптації професійної підготовки до ринку праці», яка була проведена в рамках польсько-німецького проекту та проходила в залі засідань Великопольського воєводства

м. Познань (Польща).

Наприкінці вересня 2017 р. на базі школи «Орнаті» (Грузія) відбулося засідання керівників партнерських навчальних закладів із Грузії, України, Словаччини, Молдови, Латвії, Польщі, Азербайджану та Вірменії. Україну представляли Стецюк Андрій Олексійович – директор Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту та Осіпчук Лариса Василівна – заступник директора. Метою зустрічі було ознайомлення із системою освіти Грузії на прикладі школи «Орнаті».

Козятинське міжрегіональне вище професійне училище відвідала делегація Європейського Фонду Освіти, яка перебувала на Вінниччині з одноденним візитом. Мета візиту: відбір кращих навчальних закладів освіти ПТО Вінницької області в рамках реалізації проекту «PRIME».В ході зустрічі гості ознайомилися з сучасною навчально-виробничою базою училища. Директор училища Стецюк А.О. презентував експертам напрацювання навчального закладу та його колективу. Заступник директора Департаменту освіти і науки, начальник управління професійної освіти, інноватики та науки Валерій Григорович Бачинський в ході зібрання зробив основні акценти на можливості реалізації програми PRIME в училищі. В підсумку зустрічі експерт Європейського Фонду Освіти Міхайл Мілованович наголосив: «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище – це сучасний навчальний заклад, який здійснює підготовку та перепідготовку учнів за 36 професіями. Його орієнтація на європейський рівень освіти, матеріально-технічне база не потребують вдосконалення, а вже готові для провадження європейських програм і підготовки за ними студентів».

Протягом навчального року в училищі під керівництвом заст. директора з методичної роботи Міськової М.Г. працювала творча група у складі викладачів Хомюк І.В., Булатецької Н.В., майстра в/н Савчук Т.П., інженера-електронника Римши Д.О. та зарубіжних колег: Марти Баратової та Мирослава Страки (Доправна академія (Словаччина); Агнешки Брих та Еви Іванець (Технікум зв’язку і комунікацій (Польща))з розробки та впровадження міжнародного проекту в рамках міжнародної Асоціації «Освіта без кордонів» - «Європа без кордонів». Мета проекту: на основі використання телекомунікаційних та інформаційних технологій створити багатомовну туристичну інформаційну системи навігації для Вінниччини та міста Вінниці, міст Тренчин (Словаччина) та Познань (Польща); поліпшення знань з іноземної мови та використання їх на практиці; отримання досвіду роботи у міжнародній командній діяльності.

Відповідно до укладених Познанських угод в польському місті Познань під час проведення І та ІІ Міжнародних конкурсів із інформаційних технологій (ICSC) були проведені круглі столи з викладачами інформаційних технологій, які супроводжували учасників конкурсу, на тему: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес для покращення якості знань учнів». Така співпраця дає можливість впроваджувати європейські цінності та освітні інновації у навчально-виховний процес, а учнівській молоді швидше інтегруватися у європейський простір.

Застосовувалася програма - пейджерScype для проведення ділових мультимедійних переговорів та телеконференцій з ТренчинськоюДоправною академією (Словаччина), з технікумом зв'язку ім. Іполита Сегельського в м. Познань (Польща) щодо організації навчально-виробничого процесу в межах міжнародної Асоціації «Освіта без кордонів».

Для проведення міжнародних переговорів щодо організації навчально-виробничого процесу в межах міжнародної асоціації «Освіта без кордонів» застосовується прямий інтерактивний телефонний канал з Тренчинською Доправною академією, що дає можливість для швидкого зв’язку та інформування.

Питанням розвитку транспортної логістики країн Європи була присвячена міжнародна науково-практична конференція «Логістика та інформаційні технології на залізничному транспорті», яка відбулася у Технікумі залізничного транспорту міста Бельці (Молдова). У конференції взяли участь представники з 7 країн: України, Словаччини, Польщі, Литви, Молдови, Румунії, Грузії.  Україну представляли: директор Стецюк А.О. та заступник директора Осіпчук Л.В.

Продовжується співпраця Козятинського МВПУЗТ із навчальними закладами, які входять до складу Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного профілю.

Сертифікація IES

В серпні 2008 року Державний професійно – технічний навчальний заклад «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» пройшло процедуру сертифікації компанією Education Society (London) у Міжнародному центрі сертифікації з 12 професій. І це забезпечило вагоме місце нашого навчального закладу на міжнародному ринку праці за дванадцятибальною IES шкалою.

В липні 2012 р. Козятинське МВПУЗТ подало  Анкету актуалізації щодо перевірки рейтингу навчального закладу у Міжнародну співдружність з освіти (International Education Society), що знаходиться у м. Брно, Чехія. Після аналізу інформації та  досліджень, проведених Аналітичною комісією, експертами була проведена переоцінка рейтингу навчального закладу. Таким чином, від 14.09.2012 року діючий рейтинг СС було підвищено до ССС – добре встановлений навчальний заклад з фіксованим (чітким) положенням на ринку освіти. В липні 2014 року для Козятинського МВПУЗТ було підтверджено діючий рейтинг ССС.

В даний час проводиться аналіз роботи Козятинського МВПУЗТ за останні два роки щодо підтвердження дійсного рейтингу нашого закладу серед навчальних закладів Міжнародної освітянської спільноти (International Education Society, IES).

За період 2008 – 2017 р.р. 96 випускників Козятинського МВПУЗТ отримали сертифікат IES, що збільшило їх конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

 

 

 
Дистанційне