• img1g.jpg
  • img2d.jpg
  • img3d.jpg
  • img4f.jpg
  • img5s.jpg
  • img6g.jpg
  • img7a.jpg
  • img8f.jpg
  • img9h.jpg
  • img10j.jpg
Obystroy.com
Міжнародна сертифікація
Навч.-практичний центр

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО - МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

30-31 жовтня 2017 року в Київському Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова  відбулася визначна подія у педагогічному професійному житті – науково-методична конференція «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи».Проведення цієї конференції в такому широкому форматі стало можливим завдяки спільному проекту Саксонського центру дидактики вищої школи і Громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні», яка була заснована у 2014 р. та до складу якої входять педагоги різних рангів та фахів з усієї України. Окремою ланкою цієї організації є «Об’єднання педагогів залізничних навчальних закладів України», яке очолює директор ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» Стецюк Андрій Олексійович. В даній конференції взяли участь 38 педагогів залізничних навчальних закладів, з яких 21 – працівники Козятинського училища.

Даний проект фінансувався Міністерством закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини, метою якого є підтримка та розвиток в українських навчальних закладах навчання, орієнтованого на учнів і розвиток їхніх компетентностей. Для німецьких та українських педагогів, поряд із можливістю підвищити кваліфікацію також була можливість обміну досвідом та започаткування нових зв’язків.


В рамках конференції проводились майстеркласи, які демонстрували, яким чином навчання може стати більш орієнтованим на учня, використання хмарних сервісів у дистанційних курсах, методико-дидактичний підхід до викладання німецької мови з застосуванням інформаційних технологій. Викладачі НПУ імені М.П. Драгоманова презентували платформу Moodle, розповіли про її можливості та сфери застосування для осучаснення системи української освіти.


Родзинкою конференції був майстерклас на тему «Місце професійно-технічної освіти в реформованій системі освіти України порівняно з дуальною системою Німеччини», який провели професор, доктор філологічних наук НПУ імені М.П. Драгоманова, Голова Громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні» Світлана Мар’янівна Іваненко та директор ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту, Голова Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного профілю, Голова «Об’єднання педагогів залізничних навчальних закладів України» – Андрій Олексійович Стецюк.


Під час цього майстеркласу було визначено, що головним завданням сучасного професійно-технічного навчання в умовах стрімких змін, що відбуваються у світі, є підготовка кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, здатних до самореалізації, швидкого реагування до потреб ринку праці, активна участь у соціально-економічних і культурних процесах країни та світу. Тому, висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, навчального закладу, роботодавців. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій. Перед ПТНЗ та підприємством ставиться одне спільне завдання – рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва. І це є серйозним викликом для професійної освіти в Україні.


За результатами конференції учасники отримали сертифікати та збірники напрацювань з тезами, які стосувалися напрямків проведення конференції.

 
АвторизаціяГолосування
Чому Ви обрали для навчання КМВПУЗТ?
 
Партнери