Міжнародна сертифікація
Успішність студентів
Перекладач

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Козятинського міжрегіонального

вищого професійного училища залізничного транспорту


_________________________  А.О.Стецюк


«30 » листопада 2018 р.ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до державного професійно-технічного навчального закладу

«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»

на 2019 рік


1. Загальна частина

1.1. Ці Правила прийому розроблені відповідно до Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, а також змінами згідно наказу МОН від 09.04.2014 р і є обов’язковими для вступників до Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» (далі –ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ»).

1.2. До Козятинського МВПУЗТ приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» не має ліцензії на підготовку іноземних громадян, тому не здійснює підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у Козятинському МВПУЗТ відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Козятинського МВПУЗТ здійснюється для підготовки у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на основі повної середньої та базової загальної середньої освіти відповідно до переліку ліцензованих професій (безстрокова ліцензія відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №745-л від 15.05.18 р. «Про переоформлення ліцензій»), які висвітлені на сторінці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) за посиланням: https://registry.edbo.gov.ua/university/1826/professions/.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку до ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» здійснюється за рахунок коштів державного та регіонального бюджетів.

1.6. Прийом громадян до ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1.         Прийом до Козятинського МВПУЗТ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Козятинського МВПУЗТ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» на 2019 рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил прийому, затверджуються директором училища, погоджуються Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної  адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

-              організовує прийом заяв та документів;

-              проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, проживання у гуртожитку, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-              організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-              приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Козятинського МВПУЗТ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-              організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-              вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

-              перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

-              вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

-              плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

-              форми та ступневість навчання;

-              обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

-              перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди,  тестові випробування, порівняння середнього балу успішності);

-              порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал визначається розділами IV та  V Правил прийому;

-              порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань визначається п.5.4. Правил прийому до ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ»;

-          приймальна  комісія в терміни проведення прийому документів працює щоденно ( крім неділі) з 8.30 до 17.00, в інший період за розпорядженням голови приймальної комісії;

-              місця у гуртожитку Козятинського МВПУЗТ надаються іногороднім та іншим потребуючим учням згідно поданих заяв. В залежності від кількості вільних місць гуртожиток надається в першу чергу учням пільгових категорій, малозабезпеченим та учням 1 курсу;

-              до проходження конкурсного відбору вступники до Козятинського МВПУЗТ на професії за залізничним напрямом підготовки проходять медичний огляд у залізничній лікарні за місцем проживання та подають медичну довідку за відповідною формою, а на професії за іншими напрямами підготовки подають медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством ( 086-У в оригіналі).

Перелік професій для прийому до Козятинського МВПУЗТ

у 2019 році на денну форму навчання:

-

№ п\п

Код професії

Назва професії

Ліцензований обсяг

Обсяг прийому за регіональним/державним замовленням

Обсяг прийому за кошти фізичних

осіб

Навчання на базі 9 класів/ 11 класів

Строк навчання

Стать

І. Залізничний транспорт

1.

5112

Провідник пасажирського вагона

60

25

-

На базі 9кл.

2,6 роки

Чол.. Жін.

-

25

11 кл.

1 рік

Чол.. Жін.

2.

7241

Електромонтер пристроїв сигналізації, централізації, блокування

60

25

-

На базі 9кл.

3 роки

Чол.. Жін.

-

25

11 кл.

1 рік

Чол.. Жін.

3.

7241

Електромонтер контактної мережі

60

25

-

На базі 9кл.

3 роки

Чол..


25

-

11 кл.

1 рік

Чол..


4.

7233

Оглядач-ремонтник вагонів

60

25

-

На базі 9кл.

3 роки

Чол..


-

25

11 кл.

1 рік

Чол..


5.

7129

7233

Монтер колії

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

60

25

-

На базі 9кл.

3 роки

Чол..

-

-

11 кл.

1,3 роки

Чол..

6.

7233

8311

8311Слюсар з ремонту рухомого складу

Помічник машиніста тепловоза

Помічник машиніста електровоза

60

25

-

На базі 9кл.

3 роки

Чол..

25

-

11 кл.

2 роки

Чол..

7.

7233

8311

Слюсар з ремонту рухомого складу

Помічник машиніста електропоїзда. Помічник машиніста дизель-поїзда

30

-

25

На базі 11 кл.

1,5 роки

Чол..Всього

200

100ІІ. Громадське харчування

10.

5122

7412

5123

Кухар

Кондитер

Офіціант

60

25

-

На базі 9кл.

3роки

Чол.. Жін.

-

25

11 кл.

2 роки

Чол.. Жін.


Всього

25

25

-ІІІ. Сфера послуг


11.

5141

Перукар (перукар-модельєр)

60

25

-

На базі 9кл.

3 роки

Чол.. Жін.

12.

6113

Квітникар.

Озеленювач.

30


25

На базі 9кл.

3роки

Чол.. Жін.Всього

25

25ІY. Будівництво


13.

7133

7132

Штукатур

Лицювальник-плиточник

30

-

25

На базі 11 кл.

1 рік

Чол.. Жін.Всього

25Y.Загальні для всіх галузей економіки


14.

4112

4121

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

60

25

-

На базі 9кл.

3 роки

Чол.. Жін.

15.

4112

4131

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Агент з постачання

60

25

-

На базі 9кл.

3роки

Чол.. Жін.

-

25

11 кл.

1,5 роки

Чол.. Жін.Всього

50

25YІ. Автомобільний транспорт

16.

7231

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

60

25


-

На базі 9кл.

2,8 роки

Чол..

-

25

11 кл.


1 рік

Чол..Всього

25

25Разом

325

225


2.6. Строки проведення прийому на навчання до Козятинського МВПУЗТ встановлюються з 10.05.2019 року по 26.08.2019 року. При  проведенні додаткового прийому (у разі невиконання регіонального (державного) замовлення на прийом з окремих професій) терміни прийому заяв та документів можуть бути продовжені.


ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Козятинського МВПУЗТ, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-              документ про освіту (оригінал);

-              медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством

(086-У в оригіналі);

-              6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-              копію  паспорта та ідентифікаційного коду;

-              довідку про склад сім'ї;

-              довідку з місця проживання;

-              характеристику з навчального закладу;

-              копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний

заклад (за наявності).

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.


ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Козятинського МВПУЗТ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за результатами співбесіди. Конкурсний відбір проводиться шляхом порівняння і аналізу середнього балу успішності із додатків до свідоцтва про базову та атестатів про повну загальну середню  освіту. Абітурієнтам, які мають однаковий конкурсний бал, перевага надається тим, хто має вищий бал з природничо-математичної підготовки, або брав активну участь у громадському житті навчального закладу.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. Співбесіда проводиться з 13 по 17 серпня 2019 року.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, в училище не зараховуються.

4.4.Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

-              особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-               діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-              діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-              особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

-                   діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-              випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-              випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-              учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-              особи, які вступають до МВПУЗТ за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення, оформляє протокол та оголошує список  осіб, які рекомендовані до зарахування на навчання до Козятинського МВПУЗТ за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після оголошення списку осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання ,подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5.   Зарахування до училища здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до МВПУЗТ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування на навчання здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг із підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, в межах затвердженого державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензійного обсягу за контрактною формою навчання.


VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Козятинського МВПУЗТ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального (державного) замовлення на прийом з окремих професій МВПУЗТ може проводити додатковий прийом при наявності укладених договорів з підприємством на підготовку кадрів.

6.2. Особам, які не зараховані до МВПУЗТ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Козятинського МВПУЗТ здійснюється Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.


Ухвалено педагогічною радою ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ»

(протокол № 4 від 30.11.2018 року)

 
АвторизаціяГолосування
Чому Ви обрали для навчання КМВПУЗТ?
 
Партнери