Успішність студентів
Міжнародна сертифікація
Перекладач

Методична робота

Організація  науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в Козятинському МВПУЗТ

Структура  методичної роботи в училищі формується з урахуванням особливостей змісту та організації навчально – виховного процесу і відбувається як процес  інтерактивної взаємодії всіх методичних підрозділів, творчої співпраці адміністрації та педагогічних працівників:

 

Методична робота  в нашому училищі здійснюється за такими основними напрямками:

  • організаційно - методичне забезпечення програм розвитку ПТНЗ (прогнозування перспективи розвитку ПТНЗ згідно нових напрямків підготовки працівників, нових технологій навчання, розробка державних стандартів за спеціальностями та  їх апробація);
  • реалізація нового змісту професійно – технічної освіти (аналіз соціального замовлення на підготовку робітничих кадрів; розробка програм предметів, професійно – практичної підготовки, практики, переліку учбово – виробничих робіт);
  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників (організація вивчення документів уряду, Міністерства освіти і науки, обласного управління освіти; створення і систематизація каталогів, картотек; організація роботи педкабінету , методкабінету; виставка нових надходжень методичної літератури, тематичні виставки; огляд джерел інформації);
  • підвищення професіоналізму педагогічних кадрів (визначення рівня компетентності педагогів (діагностика, спостереження, анкетування, бесіди, експертна оцінка, аналіз результатів діяльності), розробка планів самоосвіти і індивідуальної діяльності педагогів; колективні форми методичної роботи; упровадження ППД);
  • експериментально – дослідницька робота (упровадження педагогічних інновацій, нових методик, систем навчання; розробка нових технологій навчання їх експертна перевірка; апробація нових програм, підручників і посібників, створення авторських; організація роботи творчих груп);
  • атестація (атестація педагогічних працівників; атестація учнів; атестація робочих місць, професій).
 
Партнери